Privacy Informatie

Privacy informatie (voor www.goldengardenoldebroek.nl)


Met ingang van van 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in werking getreden. In de General Data Protection Regulation (GDPR) – oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – staan nieuwe, herziene richtlijnen voor het verzamelen van data, in het leven geroepen om de privacy van de burger te waarborgen.

Onze website maakt gebruikt enkel gebruik van één soort cookies, namelijk monitoring of analytische cookie. Met Monitoring of analytische cookies kunnen we het (be)zoekgedrag geanonimiseerd in kaart brengen en onze dienstverlening hierop aanpassen. Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies om onder andere het aantal bezoekers per periode per pagina vast te stellen. Hierdoor verwerken wij met de analytische cookies persoonsgegevens van de websitebezoeker. Wij verwerken deze gegevens zonder voorafgaande toestemming (op grond van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet), daarbij volgen wij de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens en informeren wij u dat:

  • Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies om hoofdzakelijk het aantal bezoekers per periode per pagina vast te stellen;
  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om zo te waarborgen dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van uw websitebezoek;
  • Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd zodat uw gegevens (deels) zijn geanonimiseerd. Voor meer informatie, klik hier (hoofdstuk 2);
  • Wij hebben de instelling ‘gegevens delen’ uitgezet. Dit betekent dat Google niet uw persoonsgegevens voor eigen doeleinden mag gebruiken (zoals advertentiedoeleinden);
  • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Voor meer informatie omtrent de de AVG, zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg.

Let op: Wij zijn gesloten van maandag 27 mei 2024 tot en met dinsdag 18 juni 2024. Excuses voor het ongemak.

Let op: Wij zijn gesloten van maandag 27 mei 2024 tot en met dinsdag 18 juni 2024. Excuses voor het ongemak.